سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
آنکه با کسی که از مدارایش ناگزیر است مدارا نمی کند، حکیم نیست . [امام علی علیه السلام]