سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
بنده گناه می کند، پس دانشی را که پیشترمی دانسته، از یاد می برد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]